Plan berezirik eta ingurumen-inpaktuaren azterketarik gabe Artxandan: “Topagunaren parkea” proiektua geldiarazi egin behar da

  • Ekologistak Martxan-ek proiektua berehala gelditzeko eta Artxandako Plan Berezia lehenbailehen garatzeko eskatu du
  • Hiribilduan berdegune gehiago urbanizatzea ez dela beharrezkoa uste dute, eta Artxandarako sarbiderako garraio publikoaren erabilera sustatzeko eskatu dute

Prentsaren bidez Artxandan proiektatutako “Topagunearen Parkea” proiektuaren berri izan ondoren, Ekologistak Martxanek zalantzan jarri du Bilbon berdegune gehiago urbanizatzeko beharra, kasu honetan, aparkaleku berri bat eraikitzeko. Aparkalekua eta sarbideak handitzea “Topagunaren Parkea” izeneko proiektuaren barruan daude, Bilboko Udalak sustatutako Artxandako Aktibazio Planaren jarduketetako bat.

Erakunde ekologistaren ustez, “beharrezkoa baino beharrezkoagoa da plan berezi bat egitea, Bilboko hirigintza-planek proposatzen duten bezala“. Eremu horretarako Plan Berezirik garatu ez denez, “horrelako jarduerek edo proiektuek ez dute jendaurrean erakusteko betebeharrik, eta ez dute Ingurumen Inpaktuaren Azterlanik behar, herritarren parte-hartzea ez errazteaz gain“. Apirilean, Ekologistak Martxan-ek antzeko egoera bat salatu zuen Artxandako pasabidearen eraikuntzarekin, ez baitzuen ingurumen-inpaktuaren azterketarik.

Udalaren arabera, aparkalekua eraikitzeko proposamena Artxandako irisgarritasuna hobetzeko ekintzetako bat da. Ekologisten ustez, ordea, hori ez da jarduteko modu zuzena; izan ere, “ekintza horietan lehentasuna ematen zaio auto pribatua erabiltzeari, eta ez da garraio publikoa bultzatzeko neurririk proposatzen, hala nola funikularraren eta autobusen maiztasuna handitzea edo Metro Bilbaorekin koordinatzea“.

Eremu horretan egingo diren ekintzen artean, betiere El Correo peridodikoak emandako informazioaren arabera, sarbidea zabalduko da Nogarotik, errei batetik bira pasatuko da eta 10,5 metroko espaloiak izango ditu. “Azalpenik gabe geratzen da inguru horretan aparkaleku berriak behar direla, kontuan hartuta Nogaro zaharrean 250 plaza daudela eta bertan abandonatutako espazioak daudela, hala nola ospitale zaharra, azalera libre handia dutenak“, nabarmendu dute ekologistek.

Ekologistak Martxan talearen ustez, urbanizatutako azalera eta berdeguneen eta zuhaitzen beharra kontuan hartuta, “ezin dira eremu natural gehiago urbanizatu, ezta zuhaitzak kendu ere, Bilboko herritarrak ere sutsuki salatzen ari diren bezala“. Biodibertsitatearen hazkundea bultzatzeko eta klima-aldaketaren ondorioak minimizatzeko, “zuhaitz-kopurua handitu behar da eta, eraikuntza berrietan, lehendik daudenak ez dira ezabatu behar“.

Horregatik guztiagatik, talde ekologistak eskatu du “proiektua berehala gelditzea eta aparkaleku berriak egin aurretik garraio publikoaren erabilera lehenestea eta bultzatzea, eta, beharrezkoa izanez gero, espazio ez-naturalak (dagoeneko artifizializatuak) aparkaleku gisa erabiltzea“. Era berean, Metropoli Parkearen Plan Bereziaren garapena beharrezkoa dela gaineratu dute. “Udalak azaldu behar du zer egin nahi duen Artxandan, eta jendaurrean jarri behar ditu proiektuak eta dagozkien ingurumen-inpaktuaren azterlanak“.

  • Twitter
  • Facebook