Ekologistak Martxan-ek salatu du Artxandako pasabidearen proiektuak ez duela ingurumen-inpaktuaren azterketarik, eta kentzeko eskatu du

  • Salatu du proiektua ingurumenaren gaineko eragin nabarmena aztertu gabe egingo dela, eta pasabidea bide batez ordezkatzea eskatu du
  • Bilboko Udalari eskatu dio parte hartzeko kanalak ireki ditzala, espazio publikoetan azpiegiturak eraikitzeari buruzko erabakiak hartzeko

Azaroaren 2an hasi ziren Artxandan 1,5 km-ko pasabide bat eraikitzeko lanak, begiratokiaren pasealekua eta Enekuri lotzeko. Pasabide hori sigi-saga igarotzen da, eta Banderas mendiaren hegal osoa zeharkatzen du gailurreraino. Ekologistak Martxan-ek salatu du proiektuak, tokiko ordenantza bat kontuan hartuta egin zenak, “ez duela ingurumen-inpaktuaren azterketarik”. Proiektu hau adibidetzat hartuta, erakunde ekologistak Bilboko Udalari eskatzen dio “etorkizuneko proiektuetan zuhurtasun-printzipioa har dadila eta horrelako obrei ekin aurretik ingurumen-inpaktuaren azterketa egin dadila”.

Ekologisten ustez, obra honek ingurune naturalean dituen ondorioak nabariak dira; izan ere, “pasabidearen oinarrirako zimenduak eraikitzeko, landaredi naturala kendu da eta lur-erauzketak eta lur-mugimenduak egin dira”. Ohartarazi dutenez, beste batzuetan gertatu den bezala, “lur-mugimendu horiek guztiek zonaldea espezie inbaditzailez betetzea eragingo dute, hala nola Panpako luma-biltzaile ezagunaz eta landaredi naturala kentzeaz baliatzen diren beste espezie batzuez, lursail berriak konkistatzeko”.

Erakunde ekologistak zalantzan jarri du zergatik aukeratu den pasabide bat, eta ez bide bat, ingurumen-inpaktu txikiagoa ekarriko lukeena. Hori dela eta, galdetu da ea “beste aukera batzuk ikertu diren, eta, hala bada, ea badagoen azterketarik argitzeko zer alde dagoen proiektu honetarako aukeren artean eraikuntzako eta mantentze-lanetako kostuan”.

Gainera, salatu dutenez, ez da inolako kanalik jarri elkarteek eta interesa duten biztanleek proiektu horri buruzko iritziak eman ditzaten. Horregatik, Bizkaiko Ekologistak Martxan elkarteak eskatu du etorkizunean “herritarrek parte hartzeko kanalak ireki daitezela espazio publikoetan azpiegiturak eraikitzeari buruzko erabakiak hartzerakoan”.

Era berean, ekologistek uste dute funtsezkoa dela tokiko administrazioak “paisaiarentzat eta ingurumenarentzat hain kaltegarriak ez diren azpiegiturak eraikitzea eta Artxanda mendiko Plan Berezia garatzea eta abian jartzea”. Horregatik guztiagatik, pasabidea kentzeko eskatu dute, “inpaktu bisual handia duelako eta horren ordez bide bat jartzeko”.

  • Twitter
  • Facebook