Lege – oharra

1. Identifikazio-datuak

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasotako informazio-betebeharra betez, jarraian honako datu hauek jasotzen dira: web domeinuaren enpresa titularra Ekologistak Martxan Bizkaia da, eta xede horretarako helbidea du Pelota kalea 5 – 48005, Bilbo; IFK zenbakia: G-95136115. AS/B/08831/2000 erregistro-zenbakiarekin inskribatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean, eta onura publikoko erakunde gisa aitortuta dago urtarrilaren 8ko 1/2019 Dekretuaren arabera (2019ko urtarrilaren 14ko EHAA, 9. zk.), interes orokorra sustatzen laguntzen baitu bere jardueren bidez. Harremanetarako helbide elektronikoa: bizkaia@ekologistakmartxan.org.

2. Erabiltzaileak

Ekologistak Martxan Bizkaia atariaren sarbideak eta/edo erabilerak erabiltzaile izaera ematen dio, eta sarbide eta/edo erabilera horretatik hemen adierazitako Erabilera Baldintza Orokorrak onartzen ditu. Baldintza horiek nahitaez bete beharrekoak diren kontratazio-baldintza orokorrak gorabehera aplikatuko dira.

3. Atariaren erabilera

ekologistakmartxan.org webguneak informazio, zerbitzu, programa edo datu askotarako (aurrerantzean, “Edukiak”) sarbidea ematen du Interneten. Informazio, zerbitzu, programa edo datu horiek Ekologistak Martxan Bizkaia erakundearenak edo erabiltzaileak eskura ditzakeen lizentziatzaileenak dira. Erabiltzaileak bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori zerbitzu edo eduki jakin batzuk eskuratzeko beharrezkoa den erregistrora hedatzen da.

Erregistro horretan, erabiltzailea arduratuko da egiazko eta legezko informazioa emateaz. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitz bat eman dakioke, eta pasahitz horren erantzule izango da, pasahitza arduraz eta isilpean erabiltzeko konpromisoa hartuz. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Ekologistak Martxan Bizkaiak bere atariaren bidez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko (adibidez, txat-zerbitzuak, eztabaida-foroak edo albiste-taldeak), eta adierazpen gisa baina ez mugatzaile gisa, (i) legez kanpoko, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko; (ii) legez kanpoko atentatu-, terrorismo-, xenofobo-eskubideen aurkako edukiak edo propaganda zabaltzeko. Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak beretzat gordetzen du pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea, baldin eta diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, gazteen edo haurren, ordena edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez badira. Nolanahi ere, Ecologistas en Accion ez da erabiltzaileek foroen, txaten edo parte hartzeko beste tresna batzuen bidez emandako iritzien erantzule izango.

4. Datuen babesa

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren, Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren eta unean-unean indarrean dagoen gainerako araudiaren jarraibideak betetzen ditu Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak, eta erabiltzailearen datu pertsonalen erabilera eta tratamendu egokia bermatzeaz arduratzen da. Horretarako, datu pertsonalak biltzeko inprimaki bakoitzarekin batera, erabiltzaileak bizkaia@ekologistakmartxan.org-i eska diezazkiokeen zerbitzuetan, erabiltzaileari jakinaraziko dio kasu bakoitzean bere datuen tratamenduaren baldintza bereziak daudela eta onartzen dituela, eta honako hauen berri emango dio: sortutako fitxategiaren erantzukizuna, arduradunaren helbidea, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo aurkaratzeko eskubideak baliatzeko aukera, tratamenduaren helburua, eta datuak komunikatzea.

Era berean,  Ekologistak Martxan Bizkaia elkarteak jakinarazi du uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa, betetzen duela, eta une bakoitzean merkataritza-xedeetarako posta elektronikoa erabiltzeko baimena eskatuko dio.

5. Jabetza intelektuala eta industriala

Ekologistak Martxan Bizkaia, berez edo lagapen-hartzaile gisa, bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, bai eta bertan jasotako elementuen titularra ere (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako, sarbiderako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, etab.), Ekologistak Martxan Bizkaiaren titulartasuna.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. artikuluan eta 32.1 artikuluaren bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, horiek eskuragarri jartzeko modalitatea barne, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, Ekologistak Martxan taldearen baimenik gabe. Erabiltzaileak Ekologistak Martxan Bizkaia jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta erabilera pertsonalerako eta pribaturako baino ez bada. Erabiltzaileak ezin izango du ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu ekologistak martxan dauden orrialdeetan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema.

6. Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak ez du bere gain hartzen, inola ere, edozein motatako kalte eta galeren erantzukizunik, baldin eta kalte eta galera horiek eragin baditzakete: edukietan akatsak edo omisioak egitea, ataria erabilgarri ez egotea edo edukietan birus edo programa gaizto edo kaltegarriak transmititzea, nahiz eta hori saihesteko beharrezko neurri teknologiko guztiak hartu.

7. Aldaketak

Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak beretzat gordetzen du bere atarian bidezkotzat jotzen dituen aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, eta haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak zein horiek bere atarian aurkezteko edo kokatzeko modua aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu.

8. Estekak

ekologistakmartxan.org webgunean Interneteko beste gune batzuetara estekak edo hiperestekak jartzen badira, Ekologistak Martxan Bizkaia taldeak ez du gune eta eduki horien gaineko inolako kontrolik egingo. Ekologistak Martxan Bizkaia sozietateak ez du inolako erantzukizunik hartuko bere gain kanpoko webgune bateko estekaren baten edukiengatik, eta ez du bermatuko hiperesteka horietako edo Interneteko beste gune batzuetako materialen edo informazioaren eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna.

Era berean, kanpoko konexio horiek sartzeak ez du esan nahi konektatutako erakundeekin inolako elkarterik, bat-egiterik edo parte-hartzerik egongo denik.

9. Baztertze-eskubidea

Ekologistak Martxan Bizkaia elkarteak eskubidea izango du Erabilera Baldintza Orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei atarirako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko, aurrez abisatu beharrik gabe, berak edo hirugarren batek eskatuta.

10. Orokortasunak

Ekologistak Martxan Bizkaiak baldintza hauek ez betetzea bilatuko du, baita bere ataria behar ez bezala erabiltzea ere, zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz.

11. Baldintza hauek eta iraupena aldatzea

Ekologistak Martxan Bizkaia erakundeak edozein unetan aldatu ahal izango ditu hemen zehaztutako baldintzak, eta behar bezala argitaratuko dira hemen agertzen diren moduan.

Baldintza horien indarraldia haien azalpenaren araberakoa izango da, eta beste batzuek aldatu arte egongo dira indarrean.

12. Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

Baldintza orokor hauek Espainiako legeriak arautzen ditu. Webgunearekin edo bertan garatzen den jarduerarekin zerikusia duen edozein auziren kasuan, Madrilgo epaitegiek eta auzitegiek izango dute eskumena, eta erabiltzaileak berariaz uko egingo dio legokiokeen beste edozein foruri.