Güeñes-Itsaso goi-tentsioko linearen obrak berehala gelditzea eskatzen dute, sai zuria arrisku larrian baitago

  • Peritu-txostenek eta Ingurumen Erantzukizunaren Legeak babestuta, salaketak aurkeztu dira zenbait organotan, kautelazko neurriak eskatzeko
  • Goi-tentsioko linearako proiektatutako egungo trazadura arrisku larria da sai zuriarentzat, arriskuan dagoen espezie gisa katalogatuta baitago
  • Red Eléctrica Españolak aurrera jarraitu du obrekin, nahiz eta proiektu honi salaketak aurkeztu

 

Red Eléctrica Española (REE) enpresaren obra dagoeneko egiten ari da, eta horren ondorioz, 400 kV-ko energia elektrikoa garraiatzeko 72 km aireko linea instalatu behar dira Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, Güeñes-Itsaso izenekoa. Aurkeztutako salaketak gorabehera, baita 2020an Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutakoa ere, obrek aurrera jarraitu dute. Igorre-Lemoa parean, sai zuriaren habiaren gainetik kokatuko litzateke linea, espezie mehatxatu eta babestu gisa katalogatua. Hori dela eta, kasazio-errekurtsoa aurkeztu zen EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salak emandako epaiaren aurka. Epai horrek baliogabetu egin zuen REEri sai zuria habian eta landan dagoen tarte batean aurreikusitako obrak egiteko baimena ukatzen zion foru-agindua. Kasazio-errekurtso hori ezetsi egin da.

Proiektuaren Ingurumen Inpaktuaren Deklarazioak ez zuen aurreikusten sai zurizko habiarik egongo zenik aurretiko ingurumen-inpaktuaren azterlanean adierazitako korridorearen erdian, baina egiaztatuta dago Red Eléctrica Española sareak aldatu nahi ez zuen trazadurak eragindako eremuaren erdian dagoela. Izan ere, ekologistek diotenez, “2023ko bi peritu-txosten eta aurretiko beste batzuk dituzte, sai zuriaren habiak lokalizatzetik urruntzeko beharra ezartzen dutenak“. “Situación reproductora y posibles afecciones a la reproducción del alimoche (Neophron percnopterus) en Bizkaia” izeneko peritu-txostenaren arabera, “sai zuriaren habia, alde batetik, GUEÑES-ITXASO ZIRKUITU BIKOITZEKO 400KW GOI-TENTSIOKO LINEAREN proiektutik gertu dago, eta, bestetik, Urkiola Parke Naturaletik (Red Natura 2000-ko espazioa), eta legezko egoera anbiguoa baina ekologikoki argia da: epe ertain-luzera, habiak ugaltzeko bideragarritasuna murriztuko du“.

Peritu-txosten horren beraren arabera, proiektatutako trazadurak ez ditu betetzen Bizkaiko Foru Aldundiaren Sai zuria Bizkaian Kudeatzeko Programaren” jarraibideak, habien inguruan 1 km-ko “tanpoi-eremua” proposatzen baitu. “Horrek esan nahi du eremu horiek ez dutela giza jarduerarik eta azpiegiturarik. T42 dorrea, gertuen dagoena, habiatik 200 m baino gutxiagora egongo litzateke, hau da, 400 m baino gehiago Bizkaiko Aldundiak proposatutako babes-eremuaren barruan“, dio txostenak.

Beraz, eremu horretan bi habia zeudela egiaztatu ondoren (linearen trazadurak zuzenean eragindako habia bat), azaroaren 2an, Makatzak Arratiako Ekologistak taldeak salaketa aurkeztu zuen Igorreko Udalean, aipatutako obrak direla-eta, “ingurumenaren aurkako delitua” egon zitekeelako, “Gueñes-Itsaso goi-tentsioko linea babestutako sai zuriaren habietako baten gainean eraiki zelako“. Ohartarazi dutenez, “gelditzen ez badugu, lan honek Bizkaiko (Igorre, Lemoa) sai zurien milaka urteko habia-eremu bat hil eta galduko du“. Era berean, administrazio-bidea ireki da, Ingurumen Erantzukizunari buruzko Legearen babesean, eta salaketak jarri dira Bizkaiko Foru Aldundian eta Estatuko ingurumen-organoan, oso kautelazko neurriak eskatuz, hala nola obrak berehala gelditzea, eta kautelazko neurriak, hala nola tarte horretan Gueñes-Itsaso linearen trazadura aldatzea.

 

  • Twitter
  • Facebook