Europako biztanleriaren % 81,8 kezkatuta dago pestiziden ingurumen-inpaktuarekin

Informazio hau eta askoz gehiago aurki dezakezu “Libres de contaminantes hormonales” blogean.

Plagizidek kezka sortzen dute

Pestiziden aurkako Europako Ekintza Sarearen txosten batek nekazaritzari, elikagaien ekoizpenari eta plagizidei buruzko iritzi-inkesta bat aurkeztu du. Inkesta hori Europako 6 estatutako biztanleei egin zaie, besteak beste, Espainiari. Inkesta 2023ko abuztuan egin zuen Ipsos merkatu-azterketen agentziak, Espainian, Danimarkan, Frantzian, Alemanian, Polonian eta Errumanian.

Inkestaren arabera, Europako biztanleria oso kezkatuta dago plagiziden erabilerarekin eta horiek osasunean eta ingurumenean duten eraginarekin.

Erantzunen arabera, Europako 6 herrialdeetan, inkestatuen % 79,5ek nekazaritzaren ingurumen-inpaktuek eta elikagaiak ekoizteko metodoek kezkatzen dituzte. Ehuneko hori % 83,7ra igotzen da Espainian.

Plagizidei dagokienez, % 81,8k kezkatzen du ingurumenean duten inpaktua. Pestizidek inkestatutako pertsonen eta haien familien osasunean duten inpaktuak % 75,9 kezkatzen du ( % 80 Espainian).

Elikagaien segurtasunak kezkatzen ditu inkestatuen % 75. Eta ez da harritzekoa: % 89,8 kezkatuta agertu ziren elikagaien prezioarekin.

Zer irtenbide ikusten du jendeak?

Prebentzioa garaile.

Inkestan parte hartu zutenek prebentziozko planteamendua hobetsi zuten: % 59,0 ados dago nekazariek beti erabili behar dituztela giza osasunerako eta ingurumenerako arrisku gutxien dakarten izurriteak prebenitzeko edo kontrolatzeko metodoak, EBren finantza-laguntzak eskuratzea galduko ez balute.

Deigarria da inkestatuen % 73,2 Izurriteen Kudeaketa Integraturako (LKB) arauak nekazarientzat nahitaezkoak izatearen alde egotea. Eta deigarria da, LKBa edo izurriteak prebenitzeko eta plagiziden beharra murrizteko arauen multzoa nahitaezkoak baitira 2014tik. Arau horien arabera, plagizidak azken baliabide gisa bakarrik erabiltzen dira, beharrezkoa bada, gainerako neurri guztiak probatu ondoren.

Baliteke biztanleek ez jakitea GIP nahitaezkoa dela, Europako estatuek ez dutelako aplikatzen. Zalantzarik gabe, aldatu beharreko gertaera bat.

Pestizida-substantziaren bat debekatzeari dagokionez, % 85 plagizida espezifiko baten erabilera gelditzearen alde dago, giza osasunari eta/edo ingurumenari kalteak eragin diezazkiokeela adierazten duten froga zientifiko berriak sortzen diren ala ez gehiago jakin arte.

Inkestatutako pertsona gehienek ( % 61,9) uste dute glifosatoa debekatu egin behar dela EBn. Espainian, ehunekoa % 57,3ra jaisten da.

Klase politikoaren txanda

Inkestaren emaitzetatik abiatuta, txostenak hau gomendatzen die arduradun politikoei:

Lehenik eta behin, zuhurtasun-printzipioa aplikatzea, EBko legeriak eskatzen duen bezala, giza osasunaren eta ingurumenaren babes-maila handia bermatzeko.

Era berean, Europako Parlamentuan 2023ko azaroan aurkeztuko den produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorrari buruzko erregelamendu-proposamenak jasotzen dituen plagizidak murrizteko helburuak indartzea eta babestea.

Azkenik, glifosatoaren debekua babestea, “Igerian glifosatoan” bezalako txostenetan gaur egun erakusten den kutsadura-maila handia dela eta, giza osasunerako eta ingurumenerako arriskuei buruzko funtsezko proba zientifikoez gain.

Laburbilduz, herritarrek eskatzen diete politikariei beren botoarekin helaraz dezatela elikadurarako, osasunerako eta ingurumenerako arriskuek duten kezka-maila handia, eta babes dezatela zuhurtziazko ikuspegi bat plagiziden erregulazioan eta erabileran, debekua barne.

  • Twitter
  • Facebook