Ekologistak Martxan-ek salaketa jarri du Ingurumen Fiskaltzaren aurrean Arabako Foru Aldundiaren aurka, justifikazio-txosten teknikorik gabe babestutako eremuetan uxaldiak baimentzeagatik

  • Gertakariak 2019ko abenduan izan ziren, Erreserba Ornitologikoan, nazioarteko garrantzia duen hezegunean eta Uribarriko urtegiko adarrak bereziki kontserbatzeko eremuan.
  • Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuak ez zuen egia esan Batzar Nagusietako Batzordean, bere sailak babestutako eremuan ehizatzeko baimenik eman ez zuela esanez.
  • Prebarikazio administratiboaren ustezko delituagatik salatzen da, enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza bereziarekin eta sufragio pasiborako eskubidea egikaritzeko desgaikuntza bereziarekin tipifikatuta dagoena, bederatzi urtetik hamabost urte arte.

2019ko abenduaren 14an, ehiza larriko uxaldi bat egin zen nazioarteko garrantzia duten hezeguneen RAMSAR zerrendan eta “Ullibarri urtegiko adarrak” izeneko kontserbazio bereziko eremuan. RAMSAR eremua Uribarriko urtegiaren hegoaldeko adarrek osatzen dute. Guztira 419,7 ha-ko eremua du, eta Zadorra buztana 133,4 ha eta Mendixur buztana 286,3 ha hartzen ditu. Hain zuzen ere, ehiza larriko uxaldia azken gune horretan egin zen, eta debekatuta dago bertan ehizatzea, VI-10205 matrikulako ehiza-barrutiarekin muga egiten duen lekuan.

 

Uxaldi honi buruz Elkarrekin Podemos-IU batzarkide taldeak egindako galdera batzuei emandako erantzunetik ondorioztatzen denez, Batzar Nagusien webgunean argitaratuta daude eta, beraz, publikoak dira:

 

  • Ingurumen Sailak debekatutako eremu batean uxaldi bat egiteko baimena eman zuen
  • debekatutako eremuaren mugakide den barrutiaren esleipendunak egin zuen eskaera
  • ez dago kalteen ebaluazioari buruzko peritu-txostenik, ezta debekatutako eremu batean uxaldia justifikatzen duen beste inolako txostenik ere. Horren ondorioz, ez dago eragindako hektareak aipatzen dituen dokumenturik, ezta uxaldia baimentzea justifikatzen duten kalteen balorazio ekonomikorik ere
  • ez da aipatzen Mendixur inguruko nekazariek uxaldi bat egiteko eskaera egin zutenik
  • Ingurumen eta Hirigintza Sailak ez du erabiltzen eremu babestuetan eta ehizarako debekatutako eremuetan gertatu beharreko gutxieneko kalteen baremorik, eremu horietan uxaldia baimentzeko

Salaketa hau aurkeztu aurretik, Ingurumen eta Hirigintza diputatuak Batzar Nagusietako Batzordean gai horri buruz programatuta zuen agerraldiaren zain egon gara. Agerraldia urtarrilaren 23rako zegoen programatuta. Diputatuak, azalpenak eman beharrean, harritu egin gaitu esanez bere sailak ez duela Mendixurren uxaldirik egiteko baimenik eman; izan ere, basurdeak uxatzeko bi pertsonari bakarrik eman zieten baimena VI-10205 esparrura sartzeko, eta han hilko zituzten. Esandakoa grabatuta dago eta Batzar Nagusien orrian ikus daiteke.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ehizari buruzko martxoaren 17ko 2/2011 Legean ehizari buruz ematen den definizioaren arabera, 2. artikuluan honako hau esaten da: “Ehizatzeko ekintza da pertsonek arte, arma, animalia edo bitarteko homologatu egokiak erabiltzea animaliak bilatu, erakarri, jazarri edo jazartzeko, animaliak hiltzeko, bereganatzeko edo hirugarren batek harrapatzea errazteko, bai eta helburu horietarako zuzenean beharrezkoak diren prestakuntza-ekintzak egiteko ere”.

Beraz, argi dago debekatutako edo ez debekatutako eremu batera sartzea, animaliak jarraitzeko edo jazartzeko asmoz, eta animali horiek beste pertsona batzuek hiltzea, Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuak dioenez, baimendu zena, bete-betean sartzen dela ehizaren definizioan, eta ondoriozta daitekeela, beraz, diputatuak ez zuela egia esan Batzar Nagusietako Batzordean.

Ekologistak Martxan-ek uste du ez dela legedia bete, debekatutako eremuetan ehizatzeko eskaerak Administrazio Batzarrek edo Udalek soilik egin ditzaketelako, eta ez aldameneko barrutien esleipendunek. Bestalde, eremu horietan, basurdea jauzian edo itxaronaldietan ehizatzen da, eta ez uxaldietan. Eta, azkenik, eremu horietan ehizatu ahal izateko, beharrezkoa da laboreei edo beste inguruabar batzuei kalteak eragitea, kasu honetan gertatu ez direnak edo, gutxienez, inolako txostenetan egiaztatu ez direnak, eta horri guztiari gehitu ahal zaizkio Diputatuaren adierazpenak, egiari huts eginez.

Horregatik guztiagatik, Ekologistak Martxan-ek salaketa bat jarri du Fiskaltzan, uste baitugu praxi hori baimendu duten pertsonek ebazpen bat eman dutela, eta hori ez dela indarrean dagoen legeria aplikatzearen emaitza, baizik eta, besterik gabe, inolako txosten tekniko edo administratibok justifikatzen ez duen borondate bat, itxuraz normaltasun administratiboa duena. Egitate horiek prebarikazio administratiboaren delitua izan daitezke, Zigor Kodearen 404. artikuluan tipifikatua. Horren arabera, “agintari edo funtzionario publikoari, bidegabea dela jakinda, administrazio-gai batean ebazpen arbitrarioa ematen badu, enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza berezia ezarriko zaio, bai eta sufragio pasiborako eskubidea egikaritzeko desgaikuntza berezia ere, bederatzi urtetik hamabost artekoa”.

Azkenik, Ekologistak Martxan-ek berriro salatu nahi du Arabako Foru Aldundian ehizarekin lotutako gaietan dagoen desama, orain arte uste baikenuen Nekazaritza Sailari bakarrik eragiten ziola, baina Ingurumen Sailari ere eragiten ziola. Salatutako egitateei gehitu beharko litzaizkieke Foru Aldundiko funtzionario batek urteak daramatzala salaketa ugari egiten iraungitzen, preskribatzen edo manipulatzen diren ehiza-espedienteei dagokienez. Salaketa horien ondorioz, zerbitzuburu batek zigor irmoa jaso du, funtzionario publiko batek bere eginkizunak betetzean zuhurtziagabekeria astunagatik agiri ofiziala faltsutzeagatik.

  • Twitter
  • Facebook