Ekologistak Martxan taldeak etsigarritzat jo du Arabako Aldundiak Azazetako parke eolikoari buruz egindako txostena

  • Txostena aldekoa da, nahiz eta garrantzitsutzat jo sai zuria, miru erreala eta saguzarrak bezalako espezieen gaineko eragina.
  • Nos preguntamos cómo es posible que sea compatible la instalación de un parque eólico en un área crítica para especies amenazadas como el alimoche.
  • Geure buruari galdetzen diogu nola izan daitekeen bateragarria parke eoliko bat instalatzea arriskuan dauden espezieentzako eremu kritiko batean, hala nola sai zuria.
  • Ekologistak Martxan-ek uste du eremua Natur Parke izendatu izan balitz Natur Baliabideak Antolatzeko Planak planteatzen zuen bezala, proiektu hori bideraezina izango litzatekeela. Hori dela eta, argi dago Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak eremu hori babesik gabe uzteko asmoa dutela.

 

Ekologistak Martxan ez da berria harritu, Ahaldun Nagusiak behin baino gehiagotan aurreratu baitzuen. Zalantzarik gabe, Araban Ahaldun Nagusiak erabakitzen du zein proiektu diren bideragarriak ingurumenari dagokionez, eta berak ezartzen ditu txosten teknikoen jarraibideak.

Ekologistak Martxan-ek uste du Arabako Aldundiaren erabakia oso eztabaidagarria dela; izan ere, ingurumen-txostenak berak azaltzen duenez, zortzi aerosorgailuetatik 3 sentsibilitate handieneko eremu batean daude, eta gainerakoak (5) oso sentsibilitate handikoetan, eta, gainera, desagertzeko arriskuan dauden espezieentzat (sai zuria eta miru gorria, esaterako) eremu kritiko batean proiektatuta daude.

Nolanahi ere, emaitza espero zen, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren azken urteetako jarduera guztiak Iberdrolari jarritako oztopoak kentzera bideratu baitira, proiektu honek argia ikus dezan.

Ekologistak Martxan-ek uste du argi geratu dela asmo politiko hori; izan ere, Gasteizko Mendien Natura Baliabideen Antolamendurako Plana (NBAP) indarrean balego, proiektu hori bideraezina izango litzateke. Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak, edo, bestela esanda, EAJk eta PSEk nahieran egin dituzte legeak, Azazetako parke eolikoaren oztoporik handiena kentzeko, bai eta etorkizunean izan lezakeen handitzearena ere, hau da, NBAP eta Parke Natural izendapena.

Lehenengo urratsa Parke Naturalaren izendapena geldiaraztea izan zen. Hala eta guztiz ere, NBAPak indarrean jarraitzen zuen, eta horrek proiektua de facto eragozten zuen. Hori dela eta, bigarren urratsa iaz onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Ondarea Kontserbatzeko Legean artikulu bat sartzea izan zen. Horren arabera, NBAP bat bost urtean onartzen ez bada, plan hori iraungiko da elikagai galkor oro bezala, nahiz eta eremuko ingurumen-balioak bere horretan mantendu. Artikulu horri esker, Eusko Jaurlaritzak, eta ez ingurumen-txostenek, ezta zonen balioek ere, bakarrik erabaki dezake lurraldearen babesa, Antolamendu Planak Eusko Jaurlaritzak bakarrik onar baititzake. Sinestezina baina egia, lege hau, artikulu honekin, EAJ, PSOE, PP eta EHbilduren botoekin onartu zela bezain egia. Hirugarren urratsa, Natura Baliabideen Antolamendurako Plana deuseztatu ondoren, aurpegi-garbiketa bat izan zen, Gasteizko Mendien Kontserbazio Bereziko Eremua mendebalderantz zabaltzea proposatu baitzen, ekialdeko ingurumen-balio handiko eremuak babestu gabe utziz, hala nola Okinako sakana edo zortzi aerosorgailuak instalatu nahi diren Azazeta eremuko gailurra.

Ekologistak Martxan taldeko bozeramaileak adierazi duenez, “parke eolikoa jarriko den eremuak Natura Baliabideen Antolamendurako Planak ezarritako ingurumen-balio berberak ditu, eta parke natural izendatzea gomendatzen zuen. Ez da ezer aldatu. Hala eta guztiz ere, Parke Natural gisa babestutako eremu baten ordez, ondasun orokorrerako industria-instalazio bat izango dugu, biodibertsitatean eragin konponezina duen enpresa pribatu baten onerako. Nork bere ondorioak atera ditzala gobernatzen gaituzten alderdien lehentasunetatik”.

Ekologistak Martxan-ek iragarri duenez, arazoa da, gainera, zortzi aerosorgailuren proiektu honi handitze-eskaera bat etorriko zaiola, Iberdrolari Iturrietan eraikitzen utzi ez zitzaizkion errotak inguru horretan instalatzeko.

  • Twitter
  • Facebook