Ekologistak Martxanek Kostaldeen Erregelamendu berria abian jartzea eskatu du

 • Kostaldeen Erregelamendu Orokorraren aldaketak Ekologistak Martxanek egindako eskariak jasotzen ditu, gure kostaldeen kontserbazioa hobetzea ekarriko dutenak.
 • Hala ere, dokumentuak ez du mekanismo nazionalik administrazio autonomikoen abusuak eragozteko.
  Abuztuaren 2an, asteartea, argitaratu zen abuztuaren 1eko 668/2022 Errege Dekretua, urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuaren bidez onartutako Kostaldeen Erregelamendu Orokorra aldatzen duena. Ekologistak Martxanek luzaroan eskatu duen erreforma da, eta behin baino gehiagotan salatu izan ditu Erregelamendu zaharraren ondorio gaiztoak.
  Oro har, erakunde ekologistaren ustez, aldaketa horiekin, Erregelamendu berria askoz hobeto egokitzen da klima-aldaketak Espainiako kostaldean izan ditzakeen ondorioetara, eta geldiarazi egiten da itsas-lehorreko jabari publikoaren erabilera arbitrario eta degradatzailea.
  Bereziki, bereziki garrantzitsutzat jotzen dira hondartzetako txosnei buruzko alderdiak, Erregelamenduan “sasoiko instalaziotzat” hartzen baitira, benetan desmuntagarriak izan daitezen eta aldi baterako baino ez dezaten okupatu kostaldeko espazioa. Testuak, halaber, zenbait gogoeta gehitzen ditu, itsasertzean egiten diren jarduerek kontuan har ditzaten biodibertsitatearen babesa, hala dunetan nola itsasertzean, oro har, baldintza hidromorfologikoak edo kostaldeko paisaiari eustea.
  Gainera, arauak jabari publikora itzultzen ditu itsasoa lurrean sarrarazten duten egitura artifizialak — esteroak, esaterako —, eta itsas mailaren igoeraren ondorioz lehorreko itsas mugaketak berrikusteko izapidea arintzen duten mekanismoak ezartzen ditu.
  Hala ere, Erregelamendua kontserbatzailea da Ekologistak Martxan taldeak funtsezkotzat jotzen dituen beste alderdi batzuetan, hondartzak eta itsasertza bezalako baliabide hauskor baten erabilera iraunkorrerako. Adibidez, dokumentuak ez du jasotzen hiri-lurzorua birsailkatzeko aukerarik, birnaturalizatu bada ere. Emakiden gehiegizko 75 urteko aldia ere ez du murrizten, nahiz eta egia den mugatu egiten dituela luzapenak.
  “Autonomia erkidegoetako administrazio batzuek hondartzen kudeaketan dituzten eskumenak gehiegi erabiltzen dituztela kontuan hartuta, Estatuko agintaritza irmotasun handiagoz erabiltzea falta da. Zenbait neurri ezarri beharko lirateke, hala nola kostaldearen lerroko proiektu autonomiko guztiak Estatuak ikuskatu behar izatea, eta haien txostenak lotesleak izatea administrazio autonomikoentzat”, erakunde ekologistak adierazi du.
 • Twitter
 • Facebook