Arabako Foru Aldundiaren 2014ko txosten baten arabera, guztiz desegokia da Gasteizko Mendietako Parke Naturalaren Antolamendu eta Deklarazio Planaren onarpenean atzera egiteko erabakia

Ekologistak Martxanek eskuratu duen txostena, Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen “ENPren gainjarritako figura gehigarri baten aitorpenean atzera egiteko hartutako erabakiaren aurrean”, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Sailak zer jarrera duen jakiteko. Txostenak ez du zalantzarik uzten Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (NBAP) onartzearen eta Parke Natural izendatzearen komenigarritasunari buruz, gunearen babesera hobekien egokitzen den figura delako, dokumentuak jasotzen duenez.

Jarraian, txosten horren zati batzuk azalduko ditugu, prentsa-ohar honekin batera doazenak:

Atzera egiteak “de facto” babesgabetasun larria ekarriko luke Gasteizko mendientzat, hasierako agindua onartu zenetik indarrean dagoen kautelazko babesa indargabetu egingo bailitzateke.

Gasteizko mendiak balio ekologiko eta paisajistiko handiko naturguneak dira Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan.

Gasteizko Mendien eremuak Parke Natural izendatzeko baldintza egokiak biltzen ditu, dituen ezaugarri biofisiko eta eszeniko garrantzitsuengatik eta egungo kontserbazio-egoeragatik.

Bidalitako dokumentazioa aztertu ondoren, Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzu honek uste du guztiz desegokia dela Gasteizko Mendien Eremua behar bezala babestuko duen Natur Baliabideak Antolatzeko Plan bat izapidetzeari uko egiteko proposamena.

Uste da “atzera egiteko agindua”, ingurumenaren ikuspegitik, ez datorrela bat Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Organoak berak hartutako administrazio-ebazpenekin

Orain egiten ari den atzera egiteko proposamenak ez du inolako xehetasun-azterketarik edo -ebaluaziorik egiten eremua behar bezala babestuta dagoela bermatzeko, eta Gasteizko mendi garaietako Kontserbazio Bereziko Eremua (Natura Sarea) izapidetzearen bidez nahikoa izango dela Eremu osoaren balio naturalak babesteko.

Natura-baliabideak antolatzeko planak dira estatuko eta Euskadiko ordenamendu juridikoak ingurumen-baliabideak eta biodibertsitatea babesteko duen arau-indarrik handieneko tresnak.

Txosten horrek eta Vitoria-Gasteizko Udalak bere garaian eman zuenak, NBAP onartzearen eta Parke Naturala Gasteizko Mendiak kontserbatzeko tresnarik onena izendatzearen beharrari dagokionez ere suntsitzailea zenak, argi uzten du Ekologistak Martxan-ek jada adierazi duguna, hau da, KBEa behar bezala ez handitzeko erabakia, NBAParen kitapena eta EAJ-ren Parke Naturalaren erabaki harrigarri bat besterik ez zela izan.

Jarraian, esteka honetan, 2012. urtean agertutako albiste bat azalduko dugu.

  • Twitter
  • Facebook