Artxanda, Parke metropolitarra ala zabortegia?

Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak, Erandioko eta Sondikako udalerrietako bizilagunen elkarteek eta Ekologistak Martxanek alegazioak aurkeztu dizkiote Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialari, Artxanda Bilbo Metropolitarreko parke izateari dagokionez.

Hona hemen edukiaren ildo nagusiak:

Bilbo, Erandio eta Sondikako auzo-elkarteek, Ekologistak Martxan-ekin batera, alegazioak aurkeztu dizkiote Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialari (PTPBM), lurralde-antolamenduari dagokionez.

Alegazioak Artxandako Aktibazio Planari buruzkoak dira, plan berezia ez delako, eta inguru horretan dauden zabortegiei buruzko problematikari buruzkoak, bai eta zabortegi berriari buruzkoak ere, BIDEZAIN S.L. enpresak eskatuta, San Bernabe inguruan instalatu nahi dena, Zaldibaren bezala

2021eko maiatzean, Bilboko eta Sondikako Udalek Artxandako Aktibazio Plana aurkeztu zuten, ingurua bultzatzeko helburuarekin. Plan horretan dagoeneko egin diren jarduerak eta une honetan garatzen ari direnak jasotzen ziren, hala nola Enekuritik Santo Domingora doan pasealekua. Halaber, etorkizunean kirolarekin, abentura-jarduerekin eta ostatuekin lotutako proiektuak garatzeko aukera zabaldu zen, besteak beste.

Aktibazio Plan honek alde positiboak ditu, eta hala esan genuen bere garaian; baina, erakunde sinatzaileetatik esaten ari garenez, plan hau ez da plan berezia, eta, horregatik, ez du helbururik zehazten, ez ditu Planaren mugak zehazten, ez du eremua bere osotasunean antolatzen, ez ditu hasieratik garatu beharreko proposamenak eta proiektuak definitzen, ez da bete beharreko araudirik egiten. Gainera, ez da beharrezkoa Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egitea. Proiektuak eta ebaluazioak ere ez dira jendaurrean jartzen, eta, beraz, ez da bermatzen herritar guztien parte-hartzea.

Horrekin alderatuta, plan berezietako helburuen artean, lehendik zeuden inpaktuak ezabatzeko neurriak hartzeko beharra jasotzen da. Hala nola zabortegiek edo aurretik egindako jarduerek ingurumenari eragindako kalteak. Atal hau oso garrantzitsua da Artxandako kasuan; izan ere, Bilbo, Sondika eta Erandioko udalerrietan zabortegi ugari daude. Eta horietako batzuetan lindano dago, hala nola Bilboko (Hiri Hondakinen) Zabortegi zaharrean, San Bernabe mendiaren inguruan, edota Santo Domingoko zabortegietako batean. Aktibazio Planean ez da zabortegien arazoa lantzen.

Gabezia eta arazo horien arrazoia da, neurri handi batean, zona hori arautu eta antolatzeko “plan berezi” aren figura urbanistikoa ez dela erabili, indarrean dagoen LPPMPk jasotzen duen bezala. Berrikuspen-prozesuan dago, eta laster onartuko da, baita Bilboko HAPO ere. Bilbo Metropolitarrerako Artxandako Parke bat egitea baldintzatzen duten arazoak eta gabeziak dira. Izan ere, parke hori zabortegiez inguratuta egongo da, bai gaur egungoengatik eta bai BIDEZAIN enpresak dagoeneko prestatzen ari denagatik. Guzti horregatik, proposamen hauek egiten ditugu:

Planak ez betetzeari dagokionez

– 1. proposamena.- Hirigintza-planetan jasotako proiektuak (LAA, LPP, HAPO…) abian jartzea bultzatzea eta bermatzea, eta, era berean, proiektuak, metropoli-parkeak barne, plan horietan jasotako moduan egingo direla bermatzea.

Artxandako metropoli-parkeari dagokionez

2. proposamena.- Artxandako Parke Metropolitarrerako Plan Berezi bat egitea, LPPan eta HAPOn proposatutakoa ahalik eta azkarren betetzeko. Horretarako, beharrezkoa izango da erakunde publikoren bat (Aldundia, Bilboko Udala edo biak partzuergoan) proposamen horren buru izatea. Plan berezi horretan jaso beharko dira eremu horretarako proposatutako helburuak, hobetzeko neurriak eta dauden isurketak bezalako inpaktuak ezabatzea.

3. proposamena.- Antolatu nahi diren eremuetan, dauden inpaktu guztiak kenduko dira, batez ere hondakindegi abandonatuak, eta are premia handiagoz, produktu arriskutsuak eta kutsatzaileak badituzte. Era berean, ez da baimenik eman behar zabortegi berrietarako horrelako guneetan eta, beraz, Artxandako Metropoli-Parkean.

4. proposamena.- Planak eta proposamenak egiterakoan, funtsezkoa da herritarren parte-hartzea.

5. proposamena.- Artxandako Plan Bereziak Cabras menditik, San Bernabe menditik eta Gangureneraino doan Artxandako eremu osoa hartu beharko luke.

6. proposamena.- Zonifikazio bat definitzea Artxandako kordal osorako, eremu bakoitzaren ezaugarrien arabera, kontuan hartuta Artxandako erlaitza eta C.E.04 korridore ekologikoa barne hartu behar dituela.

Landaredi autoktonoa lehengoratzea funtsezko elementua izan behar da, korridore ekologikoak barne.

Alegazio horiekin, metropoli-parkearen eredu egokiena zein den hausnartu nahi dugu, eta hondakinen kudeaketari buruzko eztabaida parte-hartzailea eta gardena hasi.

Bilbo, 2022ko otsailaren 10a

Sugerencias Ekologistak Martxan PTP Bilbao Metropolitano Artxanda – Pagasarri (cast.)

  • Twitter
  • Facebook