Lan eskaintza: Proiektuen koordinatzailea Ekologistak Martxan Barakaldon

Ekologistak Martxan BArakaldoko taldean, hainbat proiektu zehatz lantzen ari gara, tokikoak eta orokorrak:

  • HCH – Lindano eta beste hondakin eta kutsatzaile iraunkor eta arriskutsu batzuen kanpaina.
  • Lan beRdea biRzikleta eR ‘esilientzia, Enplegu Berdearen Plana, baztertuak izateko arriskuan dauden gazteentzat bizikletak eta MPI mantentzeko, konpontzeko eta erabiltzen ikasteko (Agharas eta Biraka elkartearekin lankidetzan).
  • Barakaldo inguruko ibaien ingurumena lehengoratzeko Plan Estrategikoa.

Proiektu horiek bultzatu eta dinamizatzeko, koordinatzaile tekniko bat kontratatu behar da, Ekologistak Martxan Barakaldok garatutako beste jarduera batzuei laguntza eta lankidetza emateko.

Lanpostuaren eginkizun nagusiak:

Aipatutako Ekologistak Martxan Barakaldoren proiektuen koordinazioa, sustapena eta dinamizazioa.

Proiektuekin lotutako kanpainak eta ekintzak kudeatzea.

Komunikazio-ekintzetarako aholkularitza eta prestakuntza.

Proiektuak garatzeko eta bultzatzeko finantzaketa-aukerak identifikatzea.

Ekologistak Martxan Barakaldori beste jarduera batzuetan laguntzea: la Huertaka, Ekobaraka, hirigintza Barakaldon (Urban, Lutxana, Burtzeña).

Ekologistak Martxan taldearen Barakaldoko bileretan parte hartzea.

Proiektuei buruzko bileretan parte hartzea beste elkarte eta erakunde batzuekin (Udala, Eusko Jaurlaritza, URA, IHOBE…).

Lan-baldintzak:

– 6 hilabeteko kontratua, luza daitekeena.

– Hilabeteko probaldia

– Ekologistak Martxan-en baremoarekin bat datorren soldata

– Lantokia: EkoBaraka (San Juan kalea, 10 Barakaldo)

Eskakizunak:

– Ekologistak Martxan Barakaldok garatutako proiektuak ondo ezagutzea.

– Ekologistak Martxan-en funtzionamendua ondo ezagutzea.

– Gizarte-mugimenduetako kanpainen kudeaketan esperientzia izatea, batez ere ekologistarenean.

– Antolatzeko eta taldean lan egiteko gaitasuna.

– Norberaren ekimenerako gaitasuna.

Baloratuko da:

– Mugimendu ekologistan aktiboki parte hartzeko esperientzia.

– Gizarte-mugimenduetako dibulgazio- eta komunikazio-jardueretan esperientzia izatea

Curriculumak jasotzeko epea 2021eko azaroaren 26an, ostirala, bukatuko da, 24: 00etan.

Curriculumak « Barakaldoko proiektuen koordinatzailea » erreferentziarekin bidali « bizkaia@ekologistakmartxan.org » helbidera

  • Twitter
  • Facebook