Arabako probintziak Fiskaltzat ikerketa abiatu du Alegria ibaiko kanalera eroritako animalien kasuak ikertzeko

Izapideak zabaldu dira abuztuaren 4an Fiskaltzara Ekologistak Martxan bidalitzako txosten batengatik. Txostenak 14 orkatzi buruzko datuak jasotzen ditu, eta horietatik gutxienez 3 hile egion ziren, baita triku bat eta erbi bat ere, Argomanizko bizilagun batzuek erreskatatuta.

Joan den abuztuan, Estatuko Fiskaltza Nagusiko Ingurumen eta Hirigintza Unitateak prentsa-oharra bidali zuen, hegaztiak ureztatze-putzuetan eta suteen aurka itotzeko ikerketaren hasieraren berri emateko, eta Madril, Katalunia, Bizkaia eta Andaluziako baso-agenteei beren lurraldeetan dauden baltsak ikuskatzeko eskatu zitzaien, bai eta horiek arautzen dituen araudiari buruzko txosten bat ere.

Ekologistak Martxan-ek fiskaltzari idazkia bidali zion, eta, bertan, alde batetik, ekimenagatik zoriondu genituela adierazi genien, eta, beste alde batetik, deigarria iruditu zitzaigula Bizkaian eta ez Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen dena ikertzeko soilik eskatzea, kontuan hartuta ureztatzeko putzu gehien dituen lurraldea Araba dela, eta, beraz, ikerketa EAEn edo EAEn gutxienez egiten den ikerketa osora zabaltzeko eskatu genizun. Azkenik, iradokitzen dizugu ikerketa ubide eta ubideetara zabaldu ahal izango litzatekeela, non urtero animalia ugari hiltzen diren eta lurraldearen zatikatzeak eragin handia duen. Argomanizko bizilagunen laguntzarekin egindako txostena erantsi dugu idazkian. Txosten horretan, Alegría ibaiaren kanalean gertatzen ari dena zehazten da, eta fiskaltzari eskatzen zaio, egoki baderitzo, horri buruzko ikerketa hasteko.

Abuztuaren 26an, Arabako probintzia-fiskaltzatik erantzun ziguten, AMVISAren jabetzakoa den Alegria ibaiaren kanalean gertatzen ari denari buruzko ikerketa-eginbideen hasieraren berri emateko.

Ekologistak Martxan-ek berehalako irtenbideak eskatu dizkie berriro kanalaren jabeei. AMVISAk, URAk eta Arabako Foru Aldundiak badute arazoaren berri, eta sei hilabeteko epea eman da konponbideak proposatzeko, urteetan erabateko zabarkeria eta jarduerarik eza izan ondoren. Hori lekuz kanpo dagoela iruditzen zaigu, konponbideak oso errazak baitira, hurrengo orrialdean azaltzen dugun bezala. Ezer egin gabe igarotzen den egun bakoitza arrisku onartezina da Arabako faunarentzat.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 7a.

Interneten bilaketa soil batekin lortutako ihes-arrapalen adibideak, Alegria ibaiaren kanalean berehala instalatu ahal izango liratekeenak:

  • Twitter
  • Facebook