Ekologistak Martxan-ek Eusko Jaurlaritzaren moraltasunik eza salatu du, Euskadin energia berriztagarrien Lurralde – Plan Sektorial bat egiteko prozedura hasi baitu, Araban hiru parke eoliko planteatu eta aste batzuetara.

Ekologistak Martxan-ek Arabako parke eolikoen proiektuak gelditzeko eskatu du, energia berriztagarrien LPSA amaitu arte.

Gaur argitaratu da 2021eko martxoaren 22ko Agindua, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun etaIngurumeneko sailburuarena, Euskadiko energia berriztagarrien lurraldeplan sektorial bat egiteko prozedura hastea erabakitzen duena.

https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101860a.shtml

Ekologistak Martxanen ustez, argitalpen hau iraingarriada Arabarentzat, duela aste batzuk Arabako Lurralde Historikoan eremu sentikorretan kokatutako parke eolikoen hiru proiektu baino ez baitziren jendaurrean jarri.Aginduan, LAP honen beharra justifikatzen da, honako arrazoi hauengatik:

Beraz, instalazio horiek kokatzeko lekuen aurreikuspena eta hautaketa funtsezko erabakia da, eta horri erantzun nahi dio egingo den Lurralde Planak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeantolamenduan jatorri berriztagarriko energiaaprobetxamendurako lekurik egokienak identifikatuz, hautatuz eta integratuz, hori guztia ingurumenfaktorea garrantzitsuenetako bat dela kontuan hartuta “.

Gertatu denarekin, Eusko Jaurlaritzaren asmoa frogatzen da, agindua argitaratu arte itxaron baitu Arabako hiru proiektuak jendaurrean jarri arte; izan ere, azkenean onartuko den LAPean ez Arkamo ez Iturrieta ez lirateke parke eolikoen instalazioarekin bateragarriak izango, ingurumeneta paisaiabalioengatik.

Bestalde, eta Arabako Ahaldun Nagusiaren hitzen aurrean, Ekologistak Martxanek Arabako interesak defendatzeko eskatu dio, eta ez bere alderdiaren edo enpresa handien interesak.

 

  • Twitter
  • Facebook