Azkenik haragia eta arraina edukiontzi marroira bota ahalko da

Hedabideek jakin dutenez, 2021eko martxoaren 1etik aurrera, Bizkaian, edukiontzi marroian jasoko da zati organiko guztia, gordin nahiz kozinatuta, haragia edo arraina bereizi gabe.

Zero Zabor Bizkaia elkargunea eta duela urte batzuetatik hona neurri hori eskatzen ari garen talde ekologistak poztu beharrean gaude, azkenean beharrezkoa den neurri bat jartzen baita abian hondakin organikoaren bilketa bereizia areagotu eta konposta egin ahal izateko. Izan ere, urteetan zehar behin eta berriz aipatzen dugunez, frakzio organikotik bereizi gabeko bilketa-esperientzietan lortutako konpostaren kalitatea oso ona da. Eta, gainera, hondakin organikoaren ahalik eta kantitate handiena bereizita jasota (gure zabor-poltsaren pisuaren % 40) soilik bete ahal izango dira Europar Batasunak ezarritako arauak. Arau horiek 2020. urterako sortutako hiri-hondakinen % 50 eta 2025erako % 55 bereizita biltzea eskatzen dute. Bizkaia Aldundiaren kudeaketa-planetan ezarritako helburuen oso azpitik dago: % 1 baino ez, eta 2016an hondakin biohondakinetarako helburu gisa adierazitako % 4,5 baino ez. Orain arte lortutako emaitza txiki horiek guztiz beharrezko bihurtzen dute iragarritako neurri hori, haragi eta arrain gordinak edo prestatuak bereizi gabe biltzea.

Beste ekintza batzuk ere ezinbestekoak dira materia organikoa bereizita biltzea modu erabakigarrian bultzatzeko, hainbat udalerritan aurkeztutako mozioetan eskatu dugun bezala (eta, zoritxarrez, gehienak baztertu egin dira):

  • tasak murrizteko hobariak eta/edo zerga-pizgarriak 5. edukiontzi marroiaren programan parte hartzen dutenentzat
  • herritarrak sentsibilizatzeko eta hezteko etengabeko kanpainak
  • saltokiei, ikastetxeei, ostalaritza-sektoreari eta abarri laguntzeko beste neurri batzuk

Ahaleginak ez dira alferrikakoak izango gure zabor-poltsaren % 40 hori bereizita biltzea nabarmen areagotuko duten baliabide guztiak jartzerakoan.

Eta albistea oso positiboa izanik, ezin dugu esan gabe utzi Bizkaiko Foru Aldundiak gardentasun handiagoko ariketa egin beharko lukeela, dauden edukiontzi marroien kopuruari buruzko datuak emanez, baita 5. edukiontzia biltzeko sisteman alta emanda dauden pertsonen kopuruari buruzko datuak ere, bai eta udalerri bakoitzean eta lurralde historikoan jasotako pertsona bakoitzeko kg kopuruari buruzko datuak ere, baita egungo konpostatzeko ahalmenari buruzko datuak eta berrietan aurreikusitako ahalmenari buruzkoak ere.

Horrela, erraustera doan zaborra murriztuko litzateke (gogoan izan behar dugu herritarrok ordaintzen dugula erraustutako zabor kg bakoitzeko), baita berotegi-efektua eta horren ondoriozko klima-aldaketa eragiten duen atmosferara isurtzen den CO2 kopurua ere, eta EBk ezarritako birziklatze-helburuak betetzetik gertuago egongo ginateke.

  • Twitter
  • Facebook