Zer egin ahal dut errepide edo parke publiko batean glifosatoa botatzen ikusten badut?

Informazio hau eta askoz gehiago aurki dezakezu “Libres de contaminantes hormonales” blogean.

Sentitzen dugu: glifosatoaren erabilera legezkoa da

Oraingoz, eta 2023ko abenduan Europak kontrakoa erabaki arte, glifosatoaren erabilera legezkoa da, arriskua erakusten duten ikerketa zientifiko ugari eta oposizio soziala gorabehera.

Beraz, gai horrekin zure herriko errepidea edo auzoko parkea tratatzen dutela ikusten baduzu, onar ezazu legezko jarduera bat dela, eta gustatzen ez bazaizu, saia zaitez egoera hori aldatzen.

Baina, kontuz, nahiz eta glifosatoa (edo beste edozein pestizida) erabiltzea legezkoa izan, legezko baldintza batzuk bete behar ditu beti, eta hori ez betetzeak salaketa bat hastea eragin lezake.

 

1 Jendeari informazioa emateko betebeharra

1311/2012 Errege Dekretuaren arabera ( 49.9) Administrazio eskudunak tratamendua egingo den lekuaren eta dataren berri eman beharko die bizilagunei, zuzenean edo aplikatu behar duen enpresaren bidez.

Informazio horretan, erabiliko dituen substantzia pestizidak identifikatu beharko ditu, bizilagunek beharrezko neurriak hartu ahal izateko denbora nahikoarekin. Informazio hori gehienez ere bi eguneko epean eman beharko da, tratamenduaren eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita.

Informatzeko betebeharra ez da aplikagarria nekazaritza-jardueretan, baina nekazaritza-jarduerek bete egin behar dituzte ondoren datozen gainerako betebeharrak.

 

2 Inoiz ez uretatik gertu

1311/2012 Errege Dekretuak berak 5 metro ur baino gutxiagora fumigatzeko debekua ezartzen du. Distantzia hori 50 metrora zabaltzen da, ura hartzeko puntuen inguruan.

 

3 Kontuz haizearekin

1311/2012 Errege Dekretuak ezartzen duenez, segundoko 3 metrotik gorako haizeekin (10,8 km/h) tratamendurik ez egitea.

 

4 Ez euri-garaian

1311/2012 Errege Dekretua ( 50.4) Era berean, tratamendu fitosanitarioak euriteak gertatzeko aukera gutxiago dagoen garaietan egin behar direla dio.

 

Betetzen ez badute, salaketa jar dezakezu

Administrazio edo enpresa emakidadunak aurreko baldintzaren bat betetzen ez badu, salaketa jar dezakezu. Horretarako, Sepronara eta/edo eskumeneko polizia autonomikora edo udaltzaingora deitu beharko duzu, gertakariak egiazta ditzaten eta dagokion atestatua egin dezaten.

Aldi berean, komeni da, Sepronak eta/edo poliziak ahoz emandako informazioarekin batera, salaketa bat aurkeztea poliziaren postuan. Salaketa horrekin batera, poliziaren, epaitegien edo autonomia-erkidegoko organo eskudunaren ofiziozko salaketa ere aurkez daiteke, arau-hausteak edo ustezko delituak ikusi badira.

Gogoratu Uren Legeak ere bermatzen zaituela (1/2001 Legegintzako Errege Dekretua). 97k debekatu egiten du jabari publiko hidraulikoaren kutsadura eragiten duen jarduera oro; eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko Legeak (42/2007 Legea, 80.1). Arau-haustetzat jotzen du ekosistemen baldintzak aldatzen dituzten produktu kimikoak erabiltzea.

  • Twitter
  • Facebook